Import farmaceutykami


Czym jest sprowadzanie leków?

Czym jest handel równoległy? To określenie w swoim obszarze zawiera produkty farmaceutyczne. Import równoległy artykułów o charakterze farmaceutycznym do naszego państwa jest dopuszczalny od momentu wejścia Polski do UE. Cała procedura odnosi się do całościowego monitorowania leków, które nie były wytworzone na terenie Polski. Aby sprowadzać dane artykuły należy dostarczyć odpowiedni dokument. Będzie to dokument o wydanie zezwolenia na import równoległy. Niniejszy wniosek składa się do odpowieniego urzędu rejestrującego lekarstwa.

handel równoległy

Specyfiki sprowadzane równolegle w naszym państwie zostaną zarejestrowane pod polską marką, pod marką funkcjonującą w państwie członkowskim lub też pod wszędzie stosowaną nazwą. Trzeba nie zapominać, że każdy sprowadzany towar zdrowotny potrzebuje mieć odpowiednio oznaczone pudełko, i dodatkowo ulotkę w polskim języku.

Jakie firmy się zajmują importem farmaceutyków?

Handel równoległy produktów leczniczych ustanawia bazę działań nadzwyczaj licznych hurtowni. Każdy importowany produkt medyczny potrzebuje być umieszczony w nowym pudełku. Aktywność tą czynią firmy, jakie będą do tego właściwie upełnomocnione. Po co przepakowuje się farmaceutyki? Po to, żeby każdy z konsumentów kupujących farmaceutyk importowany zdołał odczytać ulotkę w swoim narodowym języku. Musi on mieć wiadomości o artykule leczniczym, jaki kupi. Dodatkowo przepakowany artykuł musi posiadać multum innych informacji pośród których przytoczyć można między innymi oznaczenie firm, jakie dokonały importu równoległego , oznakowanie podmiotów, jakie wykonały przepakowanie. Na dodatek musi być przekazany numer pozwolenia na handel równoległy i dodatkowo numer zezwolenia w państwie na wywóz towarów.

import równoległy

Podstawą ustawową całego procesu będzie przepis z dnia 6 września 2001 r. Przepisy farmaceutyczne. Reasumując, importer nie jest posiadaczem wytworu medycznego.
Poszukujesz taniej hurtowni farmaceutycznej? Wypróbuj tutaj: import leków