Menu

Dofinansowania dla niepełnosprawnych z PFRON w 2021 roku

PEFRON co roku kontynuuje programy dofinansowania osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia pracodawców zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem. Również w 2021 roku PEFRON po raz kolejny udostępni wnioskodawcom miliony złotych w ramach rozmaitych programów wsparcia finansowego.

Jakie programy dla niepełnosprawnych oferuje PEFRON

Wsparcie dla niepełnosprawnych osób odbywa się w Polsce zarówno z udziałem środków finansowych państwa rozdzielanych w ramach PEFRON oraz rozlicznych innych działań osób prywatnych i podmiotów pozarządowych zaangażowanych w pomoc osobom wykluczonym. Oczywiście programy te zmieniają się i co roku harmonogram oraz zasady przyznawania pomocy finansowej zmieniają się – uzależnione są m.in. od sytuacji na rynku pracy czy bieżących wyzwań służby zdrowia.

Takie wsparcie systemowe i kluczowa pomoc, którą PEFRON ponawia także w 2021 roku jest program naboru asystentów osoby niepełnosprawnej, realizowanej przy współpracy z odpowiednimi ministerstwami. Efektem tego programu jest współfinansowanie wynagrodzenia dla profesjonalnych opiekunów i asystentów osoby niepełnosprawnej, dzięki czemu osoby żyjące w najtrudniejszych warunkach, znajdujące się np. w rejestrze opieki społecznej, mogą liczyć na zupełnie darmową pomoc przy codziennych zadaniach jak zrobienie zakupów czy porządków domowych.

PFRON wspiera również zakupy sprzętu dla niepełnosprawnych, np. typowych wózków inwalidzkich, ale możesz kupić również mniej popularny sprzęt jak wózek toaletowy.

Pomoc PEFRON dla niepełnosprawnych na rynku pracy

Przykładem programów, na które w 2021 roku PEFRON przeznaczy bardzo znaczące sumy, są programy kompleksowej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, nakierowane na przywrócenie im zdolności do zatrudnienia poprzez wsparcie w profesjonalnej i pełnej rekonwalescencji. W ten sposób fundusz realnie przyczynia się nie tylko do przekazywania bezpośrednio środków finansowych osobom niepełnosprawnym, ale realnie stymuluje rynek pracy i eliminuje nierówności społeczne u podstaw, wyrównując szanse na samodzielne funkcjonowanie dla osób najbardziej pokrzywdzonych przez los.

We wszystkich poprzednich latach, a także w 2021 roku PEFRON przeznaczy ogromną część swojego budżetu na dotacje do wynagrodzenia. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne i firmy aktywnie zaangażowane w niwelowanie utrudnień i nierówności na lokalnym rynku pracy, mogą liczyć zarówno na dotowanie wynagrodzeń swoich pracowników jak i inne programy wsparcia samorządowego. Także osoba niepełnosprawna ma prawo złożyć w 2021 roku wniosek do PEFRON o refundację składek ZUS czy dotację finansową rozpoczęcia własnej działalności. Są to istotne elementy wspierania zarówno przedsiębiorców zatrudniających osoby wykluczone jak i budowania przedsiębiorczości wśród samych niepełnosprawnych.